&noscript=1 />

Spar energi med effektiv solskjerming

Solskjerming gjør at du sparer energi fordi behovet for nedkjøling om sommeren og oppvarming om vinteren blir lavere.

Store vinduer kan gi betydelig varmetap og et kaldt og guffent hus vinterstid. Og når sommersola står og steker på vinduene vil det kunne skape en ubehagelig varm og sjenerende innetemperatur. Med effektiv solskjerming vil du kunne spare energi og skape et bedre inneklima for kontoret eller hjemmet ditt.

All sol- og innsynsskjerming vil bidra til å redusere energibehovet til nedkjøling av bygg om sommeren. Aller best effekt får du ved utvendig solskjerming, og da spesielt med persienner. Den mest energisparende solskjermingen for innendørsbruk er den stilrene innovasjonen innen interiørgardiner Duette®.

Duette®: Doble plisségardiner med innvendig isolasjon

duette

Uten solskjerming på vinduene vil 72 % av solvarmen passere gjennom to-lags vinduer. Med de isolerende og solreflekterende egenskapene i en Duette® plisségardin, kan du redusere dette tallet med hele 78 %. Dermed vil du kunne holde rommet kjølig og behagelig også på varme sommerdager.

Duette® kjells markiser 18
Duette med blackout effekt er tilnærmet lystett.

I vinterhalvåret beskytter Duette® mot kulde og trekk. Med en reduksjon av varmetap gjennom vinduer med opp til 46 %, viser målinger på kalde vinterdager at man med Duette® øker innetemperaturen ved vinduet med opptil 7,4 grader. I tillegg kan Duette® magasinere over 15 % av energien brukt til oppvarming. En studie av den uavhengige nederlandske Non-Governmental Organization Milieu Centraal konkluderte med at en gjennomsnittlig husholdning kan spare 1.600 kroner på én vinter med Duette® solskjerming. Duette® filtrerer dessuten bort 99 % av solens skadelige ultrafiolette stråler og beskytter dermed interiør, gulv og møbler. Du sparer med andre ord både energi og øker levetiden på eiendelene dine ved bruk av Duette® plisségardiner som solskjerming. ”Bikube”-konstruksjonen i vevet på gardinen er så effektiv at det dobler de isolerende egenskapene som ett- og to-lags vinduer har.

Utvendige persienner

persienner

Den aller høyeste reduksjonen i innetemperatur på varme dager får du ved bruk av utvendige persienner. Målinger viser opp mot 90 % reduksjon av varmeinnslipp gjennom vinduer ved denne formen for solskjerming. Det er faktisk ikke uvanlig med så mye som opp mot 12 grader redusert innetemperatur på varme sommerdager. Da snakker vi store beløp i sparte energikostnader for å kjøle ned bygget!

Med riktig vinkling på persiennene, kan man fremdeles beholde utsikten uten at det går utover den energimessige effekten. Det er i det hele tatt svært enkelt å kontrollere lys- og varmeinnslipp med utvendige persienner. Termiske kameraer viser dessuten også at utvendige persienner nede og i lukket tilstand reduserer varmetapet om vinteren.

80mm 1 interpolert rgb

For aller best energieffekt kan du kombinere bruken av utvendige persienner med den isolerende plisségardinen Duette® på innsiden.

Lavenergiprogrammet påviser energieffekt ved bruk av solskjerming

Lavenergiprogremmet er et samarbeid mellom statlige etater og byggenæringen som skal føre til økt kompetanse om energieffektivisering av og energiomlegging i bygg. I januar 2012 ble det utarbeidet en rapport som viser klar energieffekt ved bruk av solskjerming som tiltak mot høye temperaturer. Rapporten ”Tiltak mot høye temperaturer i passivhus” ble utarbeidet av Erichsen & Horgen AS, rådgivende ingeniører VVS – Klima – Kulde – Energi.

Funn i denne rapporten viser helt klare fordeler med bruk av solskjerming. Blant annet sier den at sola stråler inn på et vindu med rundt 700w/m2 ved lav solhøyde. Gjennom et klart glass slippes rundt 500 w/m2 av dette gjennom. Med utvendig solskjerming kan dette reduseres til kun 50 w/m2. Rapporten sier også at en utvendig, tett solskjerming er suverent bedre enn både mellomliggende og innvendig. Her må man veie opp motsetningsforholdet mellom det å kunne se ut og få inn dagslys mot det å holde solvarmen ute.

IMG 3551 operagata screen naerbilde
Med screenen nede oppnås bl.a. skjerming av ubehagelig sollys, svalere innetemperatur, redusert innsyn og mindre TV-gjenskinn.

Ifølge rapporten fra Lavenergiprogrammet har utvendig solskjerming stor innflytelse på det termiske inneklimaet, og simuleringene gjort i undersøkelsen viser viktigheten av å implementere solskjermingsløsninger. Rapporten sier også noe om at variable solskjermingsløsninger gir et bedre dagslysnivå i rommet i løpet av et år sammenlignet med faste solskjermingsløsninger som solskjermingsglass eller overheng. Undersøkelsen utførte også en vårsimulering som viste at den høye solstrålingen om våren kan føre til en ubehagelig høy temperatur innendørs selv med utetemperatur som ikke kommer over 12 grader. Rapporten konkluderer med at et akseptabelt inneklima kan oppnås allerede etter implementering av solskjerming.

For et mest mulig energieffektiv hjem anbefales derfor effektiv bruk av solskjerming. Slik kan du både spare energi og verdifullt interiør ved å skjerme for solens lys- og varmestråler.

Len deg tilbake - vi gjør alt

– Gratis befaring og oppmåling
– Uforpliktende tilbud
– Få produktene ferdig montert