&noscript=1 />

Rengjøring av markiser

Slik tar du best vare på markisene.

Markiser rengjøres enkelt med mildt såpevann (Zalo eller annet ammoniakkfritt middel). Ikke bruk høytrykkspyler. Dersom vanlig vask ikke er tilstrekkelig, eller markiseduken har fått jordslag kan du benytte jordslagmiddel. Dette får du kjøpt hos de fleste byggevareforhandlere eller fargehandlere. Følg bruksanvisningen, men bruk fortsatt ikke høytrykkspyler.

I strøk med mye støv i luften bør markisen rengjøres vår og høst. Etter vask bør duken impregneres. Som impregnering kan du for eksempel bruke teltimpregnering som kan kjøpes hos byggevareforhandler. Påfør rikelig med impregneringsvæske med dusjflaske. La alltid markiseduken tørke før du kjører den inn etter rengjøring.

Profiler og rammeverk bør vaskes to ganger i året for at reklamasjonsfristen skal gjelde. I værutsatte områder, for eksempel i kyststrøk, kreves det oftere rengjøring for å unngå korrosjon. Bevegelige deler skal smøres med teflonspray eller tilsvarende.

arm som vasker - illustrasjon

Om markiseduken begynner å bli slitt eller gammel kan du vurdere dukskift.

Spesielle hensyn

Markisen må være innrullet i snøvær for ikke å bli tynget ned og skadet. Vær spesielt oppmerksom på ras fra tak.

Dersom markisen rulles inn i våt tilstand, må den snarest mulig rulles ut igjen for å kunne tørke. Den bør ikke være innrullet våt i mer enn 2-3 dager.

Markiser har naturlige begrensninger i vind. Hvor mye vind den enkelte markise kan tåle er avhengig av fabrikat, størrelse og innfestning.

I temperaturer som svinger mellom pluss- og minusgrader, må man være oppmerksom på at kondensen mellom duklagene kan fryse til is. Dette kan få en limaktig effekt og hindre markisen i å rulle ut. Motorstyrte markiser bør derfor stå på manuell under slike forhold.

Vil du vite mer om hvordan du best kan ta vare på markisen din?

Les gjerne også artikkelen Gode tips til vedlikehold av markiser

Len deg tilbake - vi gjør alt

– Gratis befaring og oppmåling
– Uforpliktende tilbud
– Få produktene ferdig montert