&noscript=1 />

Bytte av snor på markise

Hos oss kan du bestille snor, snorklokke og eventuelt ny snorspole. Her er en veiledning til hvordan du enkelt bytter snor på din markise.

Snorbytte på vindusmarkise

Du kan enkelt bytte snor på markise selv. For å bestille snor, snorklokke og eventuelt ny snorspole gå til service og velg «Reservedeler».

Slik bytter du snor på din markise:

  • Sørg for at spennet i markisearmen er slapt, slik at du unngår en ubehagelig overraskelse
  • Duken skal være sluppet helt ut
  • Skru av sidedekselet på markisekassetten på den siden snoren går. Når dette er gjort er hele dukrøret løst.
  • Dra snorspolen i enden av dukrøret ut.
  • Nå kan du fjerne restene av den gamle snoren og knyte på en ny. Den nye snoren bør være 3,5 mm markisesnor i ca. 3 meters lengde. Sørg for å vikle snoren ca. 10 ganger rundt spolen, mot dukens rulleretning. Husk at snoren også må gjennom hullet i markisekassetten.
  • Sett spolen tilbake på plass og fest sidedekselet.
  • Bruk en ståltråd eller lignende til å føre snoren inn gjennom hullet i veggen. Nå kan du gå inn og dra snoren til deg.
  • Kutt snoren i passende lengde når markisen er sluppet helt ut og knyt på en snorklokke slik at snoren ikke forsvinner ut gjennom hullet igjen.
  • Dersom markisen ikke lar seg dra opp eller om snoren virker ”låst”, har du viklet snoren feil vei på spolen. Ta i så fall spolen ut igjen og vikle snoren opp på spolen motsatt vei.

Len deg tilbake - vi gjør alt

– Gratis befaring og oppmåling
– Uforpliktende tilbud
– Få produktene ferdig montert

Tilleggsinformasjon

Relaterte produkter