&noscript=1 />

Utvendig solskjerming

I tillegg til å skjerme mot sjenerende sol er det utvendig solskjerming som er mest effektivt for å redusere innetemperaturen. Ved at solstrålene stoppes før varmeenergien trenger gjennom vinduet, reduseres varmeinnslippet med inntil 90 prosent.

Solskjerming dekker mange behov, og derfor kan det være lurt å gjennomføre en enkel behovsanalyse. Klikk her for å laste ned et enkelt skjema, som gir deg oversikt over hvordan du kan få behagelig bo-kvalitet.